EnglishKoreanVietnamese

Lĩnh Vực Hoạt Động

“Nhà Thức – Nôi của những công trình Thổn thức – Chất lượng”

Các lĩnh vực chuyên ngành của Nhà Thức chủ yếu:

  • Tư vấn lập dự án, thiết kế công trình dân dụng – công nghiệp.
  • Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình.
  • Quản lí dự án và đấu thầu công trình xây dựng.
  • Lập hồ sơ mời thầu và xét thầu.
  • Thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán công trình.
  • Giám sát và thi công xây lắp công trình.