EnglishKoreanVietnamese

Trụ Sở CQ Thường Trực Miền Trung Tây Nguyên Tạp Chí Cộng Sản

Loại công trình: Công Cộng- Dịch Vụ

Chủ đầu tư: Tạp Chí Cộng Sản

Địa điểm: Thành Phố Đà Nẵng

Thời gian: 2018

Mô tả: Trực tiếp thiết kế lên phương án cho dự án

Các dự án Nội Thất khác