EnglishKoreanVietnamese

QUI HOẠCH CHUNG BỆNH VIỆN MIỀN NÚI PHÍA BẮC QUẢNG NAM

Loại công trình: QUI HOẠCH

Chủ đầu tư: Sở y tế Quảng Nam

Địa điểm: Thị Trấn Ái Nghĩa

Thời gian: 2016-2019

Mô tả: Trực tiếp thiết kế lên phương án cho dự án

Các dự án Nội Thất khác