EnglishKoreanVietnamese

Khu Phức Hợp Hội Nghị Nhà Hàng Khách Sạn

Loại công trình: Công Cộng- Dịch Vụ

Địa điểm: Thành Phố Đà Nẵng

Thời gian: 2018

Mô tả: Thiết kế kiến trúc và thi công công trình

Các dự án Nội Thất khác