EnglishKoreanVietnamese

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐẠI LỘC

Loại công trình: Công Cộng- Dịch Vụ

Địa điểm: huyện đại lộc, tỉnh quảng nam

Mô tả: Trực tiếp tham gia thiết kế lên phương án cho dự án

Các dự án Nội Thất khác